Ieder initiatief heeft steun nodig. Financiële steun kunt u bieden door vriend van Stichting Bijzonder Bos te worden. Steekt u liever de handen uit de mouwen dan kunt u vrijwilliger van Stichting Bijzonder Bos worden.

Iedere vorm van ondersteuning is zeer welkom.

Vrienden van Stichting Bijzonder Bos

Vrienden van Stichting Bijzonder Bos ondersteunen de Stichting bij de kosten die gemaakt moeten worden om Bijzonder Bos netjes te houden.

Voor een bedrag vanaf € 27,50 per jaar bent u vriend van Stichting Bijzonder Bos en ondersteunt u een prachtig initiatief.

Van deze jaarlijkse ondersteuning kan Stichting Bijzonder Bos gedurende de eerste jaren het snoeien, de maai-werkzaamheden en het algemeen onderhoud van de locatie op zich nemen. Denk hierbij ook aan materiaal wat nodig is om het bos netjes en begaanbaar te houden, onderhoud van de parkeerplaats en de toegangswegen naar het bos, hekken en afzettingen en investeringen voor de toekomst.

Rekening nr: Rabobank NL64 RABO 0338 3588 62

Ook een eenmalige ondersteunende gift kunt u overmaken op Rekening nummer: Rabobank NL64 RABO 0338 3588 62, o.v.v. vrije gift en uw naam.