Stichting Bijzonder Bos is een prachtig initiatief met een ANBI-status. Als sponsor kunt u ons op verschillende manieren ondersteunen:

  • U kunt zich als zakelijke vriend voor een vast bedrag per jaar verbinden aan Bijzonder Bos. Over de hoogte van het bedrag gaan we graag met u in gesprek.
  • Wij hebben op een aantal plekken in het wandelgebied en in het bos prachtige eiken parkbanken staan. Deze banken zoeken nog een sponsor.
  • Wij hebben een wandelroute om bij het bos te komen. De wandelpaden worden omringd door wildboeketten, bloembollen, struiken en planten die goed zijn voor de vogels, bijen en vlinders. U kunt ons helpen door groen te sponsoren.
  • En uiteraard kunt ons ook sponsoren met giftbedrag naar keuze.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Onderstaande bedrijven zijn wij dankbaar voor hun vertrouwen en sponsoring.

 
 
 

Stichting Bijzonder Bos heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van ANBI?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op de website van de belasting dienst. 
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.