Als we dit mooie bos willen realiseren en bewaren tot in lengte van jaren, zullen we ook vooraf afspraken met elkaar moeten maken over de regels. Hieronder vindt staan de algemene voorwaarden die gelden in Bijzonder Bos.

 • De boom wordt eigendom van Stichting Bijzonder Bos. 
 • Afhankelijk van de boomsoort staan de bomen 4 tot 8 meter uit elkaar. In overleg zijn alternatieven mogelijk.
 • Bijzonder Bos biedt de gelegenheid om as bij de zelf geplante boom uit te strooien. As uitstrooien mag uitsluitend na en in overleg met Stichting Bijzonder Bos.
 • Het planten of achterlaten van niet natuur eigen materiaal (zoals knuffels, tekeningen, kaarsjes of andere herinneringsvoorwerpen) in het bos is  niet toegestaan. Het bos is een natuurgebied waar dieren leven en het achterlaten   van eigen materialen is derhalve een gevaar. Deze spullen zullen direct en zonder overleg door de Stichting worden verwijderd.
 • Als een boom niet aanslaat, geldt een herplant garantie tot 24 maanden na de plantdatum.
 • Bijzonder Bos ligt midden in een natuurgebied. Daarom is het niet toegestaan uw huisdieren mee te nemen. Naast het feit dat er verschillende diersoorten wonen in dit gebied, wandelt u ook over landbouwgrond waar regelmatig koeien en schapen grazen. Ter bescherming van de flora en fauna is deze maatregel noodzakelijk.
 • Kaarsen branden in het Bos is uitdrukkelijk verboden.
 • Bijzonder Bos is een gedenkbos. Het is toegestaan binnen de  openingstijden het bos te bezoeken, maar het is van belang dat de rust bewaard blijft in  het bos. Picknicken, feest vieren, muziek en zang ten gehore brengen, uitvoeren van herinneringsdiensten of rituelen in het bos zijn zonder toestemming vooraf niet toegestaan.
 • Stichting Bijzonder Bos houdt zich het recht voor om een tekst voor een  markeringsbord te weigeren als deze aanstootgevend is.
 • Stichting Bijzonder Bos is niet aansprakelijk voor schade aan de boom en het markeringsbord als deze het gevolg is van vernielingen, extreme weersomstandigheden, molest en andere calamiteiten.
 • Stichting Bijzonder Bos houdt zich het recht voor plantdagen te verplaatsen als de weersomstandigheden het niet toe laten om veilig in het bos te werken. Het besluit van het bestuur van Stichting Bijzonder Bos is hierin bepalend (bijvoorbeeld onweer, storm of te veel regen).
 • Stichting Bijzonder Bos houdt zich het recht voor plantdagen te verplaatsen als het weer in de periode voorafgaande aan de plantdagen niet goed is geweest voor de groei van de bomen. Bij hele warme zomers is het mogelijk dat de kweker de bomen pas later uit kan geven dan vooraf bepaald. Het besluit hiertoe wordt genomen door het bestuur van Stichting Bijzonder Bos en dit is bepalend.

Onderhoud boom

Stichting Bijzonder Bos pleegt het onderhoud van de boom gedurende een periode van 10 jaar. De eerste jaren hebben de bomen wat meer aandacht nodig qua bewatering en snoeien. De ondergrond zal worden bijgehouden en tevens moet de bereikbaarheid gewaarborgd zijn. Na 10 jaar is de boom dusdanig volgroeid dat de natuur haar eigen werk zal doen en de boom tot in lengte van jaren onderdeel zal zijn van het bos.