Ieder initiatief heeft steun nodig. Financiële steun kunt u bieden door vriend van Stichting Bijzonder Bos te worden. Steekt u liever of ook de handen uit de mouwen dan kunt u vrijwilliger van Stichting Bijzonder Bos worden. Beide vormen van steun zijn zeer welkom.

Vrienden van Stichting Bijzonder Bos

Wij willen u vragen “Vriend van Stichting Bijzonder Bos” te worden. Vrienden van Stichting Bijzonder Bos ondersteunen bij de kosten die gemaakt moeten worden om Bijzonder Bos netjes te houden.

Voor een bedrag vanaf € 27,50 per jaar bent u vriend van Stichting Bijzonder Bos en ondersteunt u een prachtig initiatief.
Rekening nummer: Rabobank NL64 RABO 0338 3588 62

Van deze jaarlijkse ondersteuning kan Stichting Bijzonder Bos gedurende de eerste jaren het benodigde water geven, snoeien, maai-werkzaamheden en het algemeen onderhoud van de locatie op zich nemen. Denk hierbij ook aan materiaal wat nodig is om het bos netjes en begaanbaar te houden, onderhoud van de parkeerplaats en de toegangswegen naar het bos, hekken en afzettingen en investeringen voor de toekomst.

Vrijwilliger bij Stichting Bijzonder Bos

Vele handen maken werk makkelijker en samen is het gezellig. Bij Stichting Bijzonder Bos zijn vrijwilligers welkom. Vind je het leuk om in de natuur te werken, te snoeien of paden te onderhouden, dan zit je bij ons op de juiste plek. Wij hebben veel werk om het bos netjes te houden, dus meld je aan als vrijwilliger en kom werken in een prachtige omgeving.

Van 15 maart t/m 15 juli zijn er geen snoei-dagen in verband met het broedseizoen. Het is in deze periode verboden takken, bomen en struiken te snoeien of te kappen.